TV: Interview with silver Richard Nagy after London 2016


There has been a very nice interview with silver Richard Nagy aired on television channel TV JOJ on 7th of June, 2016.

If you sit through the whole programme, you will find out among other interesting things for example, what is the difference between swimming in fresh and salt water :-)

I gladly contributed with my photos from London to the more than 7-minute long interview :-)


Na TV JOJ bol 7.6.2016 v relácii “Noviny o 12:00″ odvysielaný veľmi príjemný rozhovor so strieborným Rišom Nagym.

Kto vydrží až do konca, dozvie sa okrem iných zaujímavých vecí napríklad aj to, aký je rozdiel medzi plávaním v sladkej a slanej vode :-)

K viac ako 7-minútovému rozhovoru som s potešením prispel svojimi fotografiami z Londýna :-)