About me


Me as a photographer?

I have been taking photos of swimming since 2012. It started on Slovak Summer Championships of younger pupils, where I decided that I wouldn’t be just a parent cheering for my son, but I would try to take a picture of his achievement. It was a small step from there to photos of his swimming group, than his home swimming team Nereus Zilina and gradually to taking photos on swimming meetings and Championships for Slovak Swimming Federation.

In 2014, I tried being an amateur press photographer at the European Championships in Berlin. I came to like it and since then, I’ve been a photographer on several top events – World Championships in Kazan in 2015, European Championships in London in 2016 and World Championships in Budapest in 2017. Besides photos of Slovak swimmers, I took photos for SwimSwam.com, the biggest swimming website in the world. They used my shots in their articles many times.

In addition to pool swimming, I have also photographed open water swimming, synchronized swimming, triathlon, and occasionally water polo and diving.


Ja ako fotograf?

Plávanie fotím od roku 2012. Boli to Letné majstrovstvá Slovenskej republiky mladších žiakov, na ktorých som si povedal, že nebudem len rodičom, ktorý sa pozerá na svojho syna, ale skúsim ho pri jeho výkone aj vyfotiť. Od fotografii syna bol potom už len krôčik ku fotografiám jeho plaveckej skupiny, domovského plaveckého klubu Nereus Žilina a postupne ku fotografovaniu plaveckých pretekov a Majstrovstiev pre Slovenskú plaveckú federáciu.

V roku 2014 som si ako fotoreportér amatér vyskúšal fotenie na ME v Berlíne. Táto skúsenosť mi zachutila a odvtedy som z vrcholných podujatí fotografoval na MS v Kazani 2015, ME v Londýne 2016 a taktiež na MS 2017 v Budapešti. Okrem fotografií slovenskej reprezentácie fotografujem aj pre SwimSwam.com, najväčší svetový plavecký portál, na ktorom boli moje fotografie použité v stovkách článkov.

Okrem bazénového plávania som fotografoval aj plávanie na otvorenej vode, synchronizované plávanie, triatlon a príležitostne aj vodné pólo a skoky do vody.

(In Kazan 2015)
(V Kazani 2015)
My photos were regularly published on swimming club websites, in printed newspapers and magazines, and on online information portals.

I was the official photographer of many national swimming competitions and also the photographer of the Slovak Swimming Federation at the World and European Championships. But I consider the biggest success I have achieved to be the only official photographer of the World Youth Championships in synchronized swimming in 2019 and my photos were published on FINA website and all over the world.

I am a member of The Slovak Syndicate of Journalists (SSN), international organization of sport jounalists International Sports Press Association (AIPS) and a member of Association of Slovak photographers (ZSF) too.


Together with my family, I live in Žilina, Slovakia, in Europe. Both of my sons were swimmers, but they have already ended their successful swimming careers.

Moje fotografie boli pravidelne publikované na internetových stránkach plaveckých klubov, v tlačených novinách a časopisoch a na online informačných portáloch.

Bol som oficiálnym fotografom mnohých národných plaveckých pretekov a takisto aj fotografom Slovenskej plaveckej federácie na Majstrovstvách sveta a Európy. Za najväčší úspech, ktorý som dosiahol, považujem ale to, že som v roku 2019 bol jediným oficiálnym fotografom Majstrovstiev sveta mladších žiakov v synchronizovanm plávaní a moje fotografie boli publikované na stránkach FINA aj po celom svete.

Som členom Slovenského syndikátu novinárov, medzinárodnej organizácie športových novinárov International Sports Press Association (AIPS) a taktiež aj Zväzu slovenských fotografov.


Spolu s rodinou žijem v Žiline, na Slovensku, v Európe. Obidvaja moji synovia boli plavci, no svoju úspešnú plaveckú kariéru už ukončili.

(There it began: my son Peter, 2nd from right side, with Slovak Olympian Martina Moravcova, Slovak Summer Championships Sturovo 2012)
(Tu to začalo: môj syn Peťo, druhý sprava, so slovenskou olympioničkou Martinou Moravcovou, Letné majstrovstvá SR Štúrovo 2012)

And the current status?
Mainly due to time constraints, I have put my “career” as a sports photographer on hold for the time being.But maybe the right time will come again… :-)
A aktuálny stav?
Predovšetkým z časových dôvodov som svoju „kariéru“ športového fotografa nateraz prerušil.Ale možno zase raz príde ten správny čas… :-)