All posts tagged as yuliya efimova

29 Jul

Budapešť 2017: cvak, cvak, cvak, cvak (click, click, click, click)

In Budapest 2017,Worlds by Peter Sukenik / 29. July 2017 / 0 Comments

It’s always the same for breakfast; the only thing that is changing are the guests. Italians have replaced Indians and the Japanese :-)

I’m getting on the train in the underground after the jingle and as I sit down I write a report from the previous day.
I usually manage to write it during the journey.

In the photographer’s room, I book positions for shooting by the pool but right away, I’m letting one of them to my colleague, who was left with none.
So Simona Baumrtova can have nice pics too :-)

I cannot tell one day from another anymore and even though I finally know the system, it’s basically still the same. And the creativity fades away :-(
Click, click, click and again click, click, click… :-)

Already in the first heat, there is a false start. Fellow doesn’t have a good day.


Na raňajky je stále to isté a mení sa len osadenstvo hotela. Po Indoch a Japoncoch sú to najnovšie Taliani :-)

Do metra naskakujem už po zvučke, sadám si a píšem report za predchádzajúci deň.
Cestou metrom to tak akurát spravidla stihnem.

Vo fotoroome si objednávam pozície na fotenie pri bazéne a vzápätí jednu z nich púšťam kolegovi, na ktorého už voľná nevyšla.
Nech má Simča Baumrtová pekné foto :-)

Už sa mi tie dni zlievajú a aj keď už v tom nachádzam systém, je to v podstate stále dokola to isté. A kreativita ide do hája :-(
Cvak, cvak, cvak a zase cvak, cvak, cvak… :-)

Hneď prvá rozplavba a predčasný odskok. Chalan nemá dnes svoj deň.

Barbora swam 50m butterfly. I didn’t have much chance to shoot her in the water.
Fortunately, I asked her in advance if she could smile for me. And she did :-)
Baška plávala motýlik 50m. Moc šancí na foto z vody som teda nemal.
Ešte že som ju dopredu poprosil, aby skúsila vykúzliť úsmev. A podarilo sa :-)

Karolina, that’s a different story :-)
She is constantly hidden behind the flags :-) , but I took a nice pic of her on the start.
To taká Kaja, to je iné kafe :-) Furt sa mi schovávala za vlajočky :-)
Ale na štarte sa mi vydarila…

I found two other Slovaks in the audience.
Can you recognize them? :-)
V hľadisku som našiel dvoch ďalších našich.
Spozná ich niekto? :-)

I’ve got an invitation for the closing ceremony today.
I haven’t been on such an event yet but since I’m already here…
It takes place at night on Sunday.
Dnes mi prišla pozvánka na zatvárací ceremoniál.
Ešte som na takom nebol a keď už som tu…
Bude to v nedeľu v noci.

Lunch was delicious, especially some kind of creamy green pea soup, that was quite something.

During the break, there is a volunteer race taking place in the Arena. Nice :-)

Obed bol dnes výborný, hlavne také nejaká krémová hrášková polievka, tá bola fakt super.

V Aréne cez prestávku prebieha “volunteer race”. Milé :-)

During the finals, the atmosphere is amazing again…
Na finále atmosféra opäť výborná…

Sarah has even been petted :-) and I found a new view for shooting the medallists.
Sarah aj vyhladkali :-) a ja som si našiel nový pohľad na fotenie medailistov.

I even got to sing a bit. Russian anthem :-) even three times :-)
No a dokonca som si aj zaspieval. Ruskú hymnu :-) a dokonca trikrát :-)

The evening is a routine.
I post the report on the blog at 2 AM and hurry to bed :-)
Večer už len klasika, o druhej ráno postujem príspevok na blog a mažem pod perinu :-)
29 Jul

Budapešť 2017: High diving

In Budapest 2017,Worlds by Peter Sukenik / 29. July 2017 / 3 Comments

I wake up in the morning later than I have hoped. I hurry into the Arena but still come only 10 minutes before it starts. An inspector have checked me in the metro and fortunately, a glance at my accreditation card was all he needed.

Today, Andrea is the only Slovak swimming. Where did her hand go? :-)


Ráno vstávam neskôr, než som chcel. Ponáhľam sa do Arény, no aj tak prichádzam až 10 minút pred začiatkom. V metre ma ešte stihol skontrolovať revízor, stačil mu našťastie ale iba rýchly pohľad na akreditačku.

Dnes pláva zo Slovákov iba Aďa. Kde jej zmizla ručička? :-)

During the break, I can see that some colleagues are tired.
They sleep in the photographer’s room on the table and few even by the pool on their spots.

I get a tip from Miro Nowak to go shoot high diving and even though I’m not all for we head there with my colleague Sidorjak after lunch. We are taking a boat on the river Danube in front of the parliament, which adds unique background to the photos. The clouds make the dramatic atmosphere complete.
However, after a while, they are sending us away, it’s not the right day for shooting yet.

Cez prestávku už na niektorých kolegoch vidno únavu, spia vo fotoroome na stole alebo niektorí aj pri bazéne na fotopostoch.

Od Mira Nowaka dostávam tip na high diving a aj keď sa mi moc nechce, tak tam vyrážame po obede s kolegom Sidorjákom. Vezieme sa loďou po Dunaji popred parlament, ktorý vytvára jedinečné pozadie aj pre fotky. Dramatickú atmosféru dotvárajú mraky.
Po chvíli nás ale vyhadzujú, dnes ešte nie je ten správny deň na fotenie.

DSC_1415

The atmosphere in the campus is great.
When I compare it with Kazan where souvenirs were sold in around 10 stands, there are only two here.
Atmosféra v celom areáli je výborná.
Oproti Kazani, kde sa suveníry predávali snáď aj v 10-tich stánkoch, tu sú iba dva.

They are already promoting World Championships 2019.
But I’m not sure whether I’ll go to Korea :-)
Propagujú sa už aj MS 2019.
No ale neviem, či pôjdem do Kórei :-)

I’m prepared for the finals, I’m shooting mainly winner’s emotions and sending…
Na finále som pripravený, fotím hlavne emócie víťazov a posielam…

Yuliya have wiped the floor with everybody today :-)
Júlia to dnes všetkým pekne natrela :-)

There are friends in the audience watching and we all say hi to Mirko at home :-)
Z hľadiska sa na to pozerajú aj kamaráti a všetci pozdravujeme Mirka domov :-)

In the evening, I have a beer at the hotel, work on few photos of Andrea and fall asleep.
I’m done.
Večer si dávam na hoteli pivo, robím zopár Adiných foto a zaspávam.
Som k.o.

26 Jul

Budapešť 2017: Júlia a jej zdvihnutý prst (Yuliya and her pointing finger)

In Budapest 2017,Worlds by Peter Sukenik / 26. July 2017 / 0 Comments

What interesting has happened today?
Surprisingly, it was all about swimming again.

In the morning, there were Katka Listopadova and Andrea Podmanikova representing Slovakia in the pool. I think their photos turned out pretty good. I even changed my clothes because of Andrea :-) I changed a light blue bib for a dark blue bib so I could take photos of her swimming breaststroke from front.


Čo sa dnes udialo zaujímavé?
Kupodivu sa aj dnes opäť hlavne plávalo :-)

Doobeda sme mali za Slovensko vo vode Katku Listopadovú a Aďu Podmaníkovú a myslím, že ich fotky mi celkom vyšli. Kvôli Adi som sa dokonca aj prezliekal :-), svetlomodrú vestu za tmavomodrú “pool bib”, aby som ju na prsiach mohol cvaknúť spredu.

I managed to work on morning photos, both Slovak ones and the ones for SwimSwam, during the break. Then it went much quicker at the hotel in the evening.

It went worse with the photos from finals, I didn’t handle that completely. However, the photo of Yuliya Efimova with the pointing finger after she missed the world record just by one hundredth of a second had success, as well as series of photos of Yui Ohashi finishing second after Katinka in 200 IM.

Fotky z doobedia, či už tie slovenské alebo podľa požiadavky SwimSwam, sa mi podarilo počas prestávky celkom dobre rozpracovať. Večer na hoteli to už išlo celkom rýchlo.

Horšie to už bolo s fotkami z finále, tie som úplne už nezvládol, ale fotka Júlie Jefimovej so zdvihnutým prstom, potom ako o jednu stotinu sekundy zaostala za svetovým rekordom a takisto séria fotiek Yui Ohashi, druhej po Katinke na 200m IM, mali celkom úspech.

Others were celebrating too. Among them, Sarah Sjostrom and Adam Peaty celebrated both becoming World Champions and breaking Championship records.
Radovali sa ale aj ďalší, Sarah Sjostrom a Adam Peaty okrem získania titulov majstra sveta, aj z rekordov šampionátu.

I have to mention also the atmosphere in the Arena when Katinka finished. Home audience was cheering for all Hungarians but the noise after her finish was overwhelming.
Nespomenúť sa nedá tiež atmosféra v aréne, keď doplávala Katinka. Domáce publikum povzbudzuje všetkých maďarov, ale po titule Katinky to burácalo naozaj poriadne.

What else?
I managed to stand in other photographer’s view twice :-), I had time for lunch even time for a pleasant chat and I finally bought a swim cap for my Maťko :-)
It’s nice and for a good price, 5100 HUF (about 17€) :-)

Originally, I wanted to take a few shots of EYOF, since my accreditation applies to that too. However, I decided not to. And I heard I did a right thing; they said it was quite a chaos over there.

So, that’s it for today. I hope that those guys looking like Indians who love to make a noise around 2 AM will soon come to senses…

A čo ešte?
Podarilo sa mi počas dňa vliezť dvakrát iným fotografom do záberu :-), stihol som obed a dokonca sa aj príjemne porozprával a kúpil som svojmu Maťkovi konečne čiapku :-)
Pekná a za “ľudovú cenu” cenu, 5100 HUF (asi 17€) :-)

No a pôvodne som chcel ísť včera pofotiť trochu aj EYOFku, kde mám akreditáciu tiež. Nakoniec som sa ale rozhodol, že nepôjdem. No a vraj som urobil dobre, vraj tam bol celkom chaos.

Takže to je na dnes všetko.
Dúfam, že chalani, čo vyzerajú ako Indovia a ktorí celkom radi robia v hoteli hurhaj o druhej ráno, čoskoro prestanú…

07 Aug

Kazaň 2015: posledny deň “misie” (the last day of our “mission”)

In Kazan 2015,Worlds by Peter Sukenik / 7. August 2015 / 0 Comments

Wednesday 5th of August 2015 was the last day of our “mission” on World Championships in Kazan…

Today, I went to the Arena all by myself in the morning.
During the breakfast I noticed two girls who looked like swimmers by their figures :-)
When I was asking for a taxi on reception desk the girls probably found out I was heading to the Arena after seeing my accreditation card on my neck. So, we took a taxi together.
They were swimmers and they travelled from Brazil to Kazan to support.
Quite a distance…

The color is important and blue is very good :-)
According to the color on the accreditation card you have access to particular places. It’s simple, quick and effective. There are sections for organizers, for athletes, for referees and for media. Broadcasters are special category, they are quite respected here. That is because they pay for transmission rights.
There is always someone before particular section who controls the access.

Special colors are also for bibs. The standard color was sky blue. I had this bib the whole time. I could stand on reserved places which weren’t bad at all. If a photographer wanted to go on the pool deck he had just to ask for it. For morning session he must have made the request till 3pm and for finals till 9am. These photographers then got dark blue bib. There were always about ten of them.

I planned to go to the pool deck for the last finals. But in the morning I got hold up for a while with Peter in the hotel and the taxi ride took a bit more. I came to the Arena at about 9.20. But I didn’t mind because reserved places were good as well. And this is not the last event there is, isn’t it? :-)

Bibs came also in third color – dark green. These were, for example, for Giorgio Scala, the chief FINA photographer. By the way, he was a very friendly and easy-going Italian…

I can’t help myself not to mention something about taxis… :-)
White line on the road doesn’t mean a thing for these drivers. J And the number of lines on the road is understood as the minimal number of cars that can go side by side on the road. :-)
This is mainly applied to crossroads. If you can fit with your car somewhere it’s almost obligation to jam in there :-)

The most adrenaline ride was the last one to the hotel after the finals. Taxi driver seemed to think that he was on some motor race and he drove through several short-cuts. I was a little bit worried for a moment if we would make it to the hotel.

But let’s talk about swimming…

In newspapers Sport-Express there appeared achievement of Yuliya Efimova.
These newspapers have eight pages and the two thirds of the last one were dedicated to swimming…


Streda 5.8.2015, posledný deň našej “misie” na Majstrovstvách sveta v Kazani…

Do Arény som dnes ráno cestoval sám.
Už na raňajkách som si ale všimol dve dievčinky, prišlo mi, že majú také plavecké postavy :-) Keď som si na recepcii objednával taxík, zistili podľa mojej akreditačnej karty na krku, že zrejme pôjdem do Arény. A tak sme nakoniec išli jedným taxíkom spolu.
Boli to plavkyne a pricestovali fandiť do Kazane z Brazílie.
Dooosť dobrá štreka…

Farba je dôležitá a modrá je dobrá :-)
Podľa farby na akreditačnej karte sa Vám otvárajú dvere na miesta, kde máte prístup. Jednoduché, rýchle, účinné. Organizátori máju svoje zóny, športovci zase svoje, takisto rozhodcovia a médiá. Špeciálna kategória sú broadcasteri, dosť sa to tu okolo nich točí. Oni totiž platia za prenosové práva. Pred príslušnou zónou potom vždy niekto stojí a prístup kontroluje.

Svoju farbu majú ale aj fotovesty. Štandardná bola svetlomodrá (sky blue). Tú som mal celý čas aj ja. Mohol som stáť na vyhradených miestach, ktoré neboli ale vôbec zlé. Ak sa chcel fotograf dostať priamo ku bazénu, bolo treba o to iba požiadať. Do 3-tej hodiny poobede pre doobednú časť a do 9-tej hodiny doobeda pre finále. Títo fotografi potom dostali vestu tmavomodrú. Tých bolo vždy približne 10.

Ja som mal v pláne ísť na “pool deck” na posledné finále. Zdržal som sa ale chvíľu ráno na hoteli s Peťom a takisto akosi dlhšie trvala cesta taxíkom. Prišiel som do Arény asi 9,20. Ale až tak mi to nevadilo, aj vyhradené miesta boli fajn. A toto predsa nie je posledná takáto akcia… :-)

Fotovesty mali ešte aj tretiu farbu – tmavozelenú. Takú nosil napr. aj Giorgio Scala, hlavný FINA fotograf, inak veľmi priateľský a ústretový Talian…

Nedá mi to, musím ešte o tých taxíkoch niečo napísať… :-)
Plná biela čiara tu až tak veľa neznamená :-) A počet jazdných pruhov na ceste je tu chápaný ako minimálny počet áut, ktoré na ceste môžu ísť vedľa seba :-). Platí to hlavne v križovatkách. Ak sa dá niekde vopchať, tak sa tam určite vopchať treba :-)

Naviac posledná, večerná jazda po finále na hotel, bola dosť adrenalínová. Taxikár ju poňal ako preteky a navyše išiel kadejakými skratkami. Trošku som mal aj chvíľami strach, či na hotel vôbec dorazíme :-)

Ale poďme ku plávaniu…

Noviny Sport express a úspech Yuliye Efimovej…
Noviny majú 8 strán a plávaniu boli venované dve tretiny poslednej strany…

IMAG0739

And what interesting things have happened in the Arena today?

First and foremost, Katka Listopadova swam 50m backstroke. She was in the zero line and I didn’t see her well but I took some photos anyway…

A čo zaujímavé sa dnes udialo v Aréne?

No v prvom rade dnes plávala naša Katka Listopadová 50m znak. Bola v dráhe 0 a nemal som na ňu moc dobrý výhľad, niečo som ale aj tak nafotil…

We saw a duel between Adam Peaty and Cameron van der Burgh on 50m breaststroke. That preceded yesterday’s semifinals where these two guys fought together over world record :-)
It was an impressive battle. Peaty won.
Whom did you support? Should I give happy or sad emoticon? :-) :-(
Videli sme súboj Adama Peatyho a Camerona van der Burgh na 50m prsia. Tomuto finále predchádzali včerajšie semifinále, v ktorom sa chalani pretláčali v svetových rekordoch :-)
Bol to pekný súboj. Vyhral to Peaty.
Komu ste fandili Vy? Dám veselý alebo smutný smajlík? :-) :-(

We saw a false start of Morozov in semifinals of 100m freestyle, too. It was obvious and if he wasn’t disqualified I would have been very disappointed. Not that I have anything against him but the rules should apply to everyone…
Videli sme aj predčasný odskok Morozova v semifinále 100m voľný spôsob. Bol úplne očividný a keby nebol diskvalifikovaný, tak by som bol veľmi sklamaný. Nie preto, že by som proti nemu niečo mal, ale ak pravidlá majú platiť, tak majú platiť…

We also saw happy Sun Yang after his victory on 800m freestyle. He ran around the pool to his fans :-) I didn’t catch that with my camera or I could have but I didn’t have good position. I couldn’t see it from my spot.

But when he repeated it after handing out of medals I caught it :-)

Videli sme tiež šťastného Sun Yanga po jeho výhre na 800m voľný spôsob. Rozbehol sa okolo bazéna ku svojim fanúšikom :-) To som nafotiť nestihol, teda vlastne nebol problém s tým, že by som nestihol, ale nemal som na to dobrú pozíciu. Z môjho miesta to nebolo vidieť.

Keď to ale urobil znova po odovzdávaní medailí, tak to už mám :-)

Another interesting thing was a swim-off of Roberto Pavoni and Conor Dwyer to determine who will get to the finals of 200m medley. I guess it’s pretty unusual for two swimmers to have the same time and at the same time to be in semifinals on 8th place :-)
No a zaujímavý bol tiež aj rozstrel medzi Roberom Pavonim a Conorom Dwyerom o postup do finále 200m polohový pretek. Asi dosť neobvyklé, aby mali dvaja plavci na stotinu rovnaký čas a súčasne aby bolo v semifinále na 8.-mom mieste :-)

Then I just glanced at the Arena for the last time, visited the press centre and headed to the hotel.
We had a dinner and packed up our things. At six in the morning we leave from hotel and fly to Moscow and in the afternoon to Vienna.

By the way, I didn’t think I had such bald head :-)

Have a nice evening…

No a potom už len záverečný pohľad na Arénu, posledná návšteva presscentra a hajde na hotel.
Na večeru a pobaliť sa na cestu. Ráno o 6-tej odchádzame z hotela a odlietame do Moskvy. Poobede potom do Viedne.

Inak ani som nevedel, že mám takú plešinu :-)

Pekný večer…

 

05 Aug

Kazaň 2015: konečne naplno (finally full steam ahead)

In Kazan 2015,Worlds by Peter Sukenik / 5. August 2015 / 0 Comments

Today’s morning was quite chilly but despite of that it has started very well.

Dnešné ráno bolo dosť chladné, no deň napriek tomu začal super.

First discipline in the morning was 50m breaststroke and the world record was already beaten. That was managed by Cameron van der Burgh.
Arena roared.

Cameron is very popular even without setting new world records.
You can always hear it when he comes to the hall…

Prvá dnešná disciplína, 50m prsia a hneď svetový rekord. Postaral sa oň Cameron van der Burgh.
Aréna burácala.

Cameron je dosť populárny aj bez toho, aby zaplával svetový rekord.
V hale to vždy počuť, keď prichádza…

Marek Botik, Katka Listopadova and Riso Nagy have swum their disciplines today.
Photos of Marek are especially good, I dare to say :-)
Svoje disciplíny plávali dnes aj Marek Botík, Katka Listopadová a Rišo Nagy.
Hlavne fotky Mareka mi, myslím, celkom vyšli :-)

Just out of curiosity, when the announcer speaks about Riso he pronounces his name “Ritchrd Nagy” :-) Cool, right?
Len pre zaujímavosť, keď hlásateľ hovorí niečo o Rišovi, tak ho volá “Ričrd Nagy” :-) Pekné, že?

And other interesting thing is that swimming is now very popular in Russia. This photo is from Arena shop near Kazan’s Arena… :-)
A ešte jedna zaujímavosť – plávanie je v Rusku teraz veľmi populárne – foto je z obchodu Arena neďaleko Kazaň Arény… :-)

In the morning, on our ride to morning session we took a taxi and the car was Ford Focus. Since I have the same car we talked a bit.
In Kazan, there are ten thousand taxis driving. This information I have verified from different taxi drivers.
Driving taxis is on daily basis here, much more than in Slovakia. People take taxis to get to work, too.
And this is how it looks before Arena in the evening after the finals, for example…
Ešte ráno, cestou na doobednú časť, sme sa viezli taxíkom, no a bol to Ford Focus. Keďže rovnaké auto mám aj ja, prehodili sme zopár slov.
V Kazani jazdí 10 tisíc taxíkov. Toto mám overené od viacerých taxikárov.
Jazdenie taxíkom je tu na bežnom poriadku omnoho viac ako u nás. Na taxíkoch jazdia ľudia aj do práce.
A takto to vyzerá napríklad pred Arénou večer po finále…

One Euro is approximately 70 RUB.
One liter of gasoline costs 33 RUB (less than 50 cents), cheap isn’t it? But I was told that average salary is 22000 RUB (314 €). Ehm, that’s not so good.

By the way, tickets to morning session cost 300 RUB (4,30 €) and to finals 800 RUB (11,40 €). In comparison with Berlin it’s alright.

Again out of curiosity, one kilo of bananas at the market costs 55 RUB (0,80 €), melon costs 20 RUB (0,30 €), beer can cost 100 RUB and vodka (0,5 l) from 400 RUB to 600 RUB for better one.

Ticket for city transport is 20 RUB, doesn’t matter if it is bus, trolley bus, tram or underground.
And a dinner for two can cost about 1500 RUB with drinks.

Jedno euro je približne 70 rubľov.
Liter benzínu stojí 33 rubľov (menej ako 50 centov), dobrá cena, že?
Ale priemerný plat je tu vraj 22000 rubľov (314€), hm, to už také pozitívne nie je.

Inak vstupenky na doobednú časť stoja 300 RUB (4,30€) a na finále 800 RUB (11,40€). Oproti Berlínu pohodička.

Len pre zaujímavosť kilo banánov na tržnici 55 RUB (0,80€),melón 20 RUB / kg (0,30€), pivo okolo 100 RUB a vodka začina niekde okolo 400 RUB za 0,5l a lepšia okolo 600 RUB.

Lístok na mestskú dopravu, či je to autobus, trolejbus, električka alebo metro 20 RUB.
No a večera pre dvoch ľudí okolo 1500 RUB aj s nápojmi úplne v pohode.

It’ unbelievable but we actually managed to see today’s finals from the very beginning. :-) And it was worth it.

It’s amazing to see the emotions of winners or swimmers who swam world record from a short distance. With the support of the spectators you can’t hear a word and you get chills all over your body.

In the afternoon Adam Peaty beat Cameron’s morning record on 50m breaststroke and Katie Ledecky swam new world record on 1500m freestyle. But the biggest moment of the day according to the support and cheering of the audience was performance of Yuliya Efimova on 100m breaststroke. Even though she didn’t set new world record, that still belongs to Rute, but she won the gold medal and the reaction from the audience was really worth it…

Je to neuveriteľné, ale dnešné finále sme stihli úplne od začiatku :-) A stálo za to.

Je úžasné vidieť zblízka emócie víťazov alebo plavcov, ktorí zaplávali svetový rekord. A keď je to podporené ešte aj publikom, a to tak, že nepočuť slova, behajú z toho zimomriavky po chrbte.

Dnes poobede prebil Adam Peaty doobedňajší Cameronov rekord na 50m prsia a Katie Ledecky zaplávala nový rekord na 1500m voľný spôsob. No asi najväčším vrcholom dňa podľa sily podpory publika bolo vystúpenie Yuliye Efimovej na 100m prsia. Nezaplávala síce svetový rekord, ten patrí stále Rute, vyhrala ale zlato a tá reakcia z hľadiska stála naozaj za to…

By the way, you know how I thought that I knew all about taxis and in the morning I managed to get a taxi to the hotel for so far the best price 75 RUB. That didn’t work well for me in the evening. The taxi for us was waiting on the other side of four-way road but we didn’t know about it. After 15 minutes of waiting (it should have been just 2) volunteer, who called the taxi for us, came to tell us that we are on the wrong side and we should cross the road. We didn’t find the taxi on the other side so I lost my patience and we paid 300 RUB for different taxi :-)

Good night. We can’t wait till tomorrow…

Ako som si inak myslel, že už mám taxíky v malíčku a utvrdilo ma v tom aj to, že doobeda sme išli na hotel za doposiaľ rekordných 75 rubľov, tak večer som dostal zase na frak. Privolaný taxík stál na druhej strane 4-prúdovej cesty, o čom sme my nevedeli. Keď nám po 15-tich minútach čakania (mali to byť pôvodne minúty dve) volunteer, ktorý nám ho privolal, prišiel povedať, že máme prejsť podchodom na druhú stranu a na druhej strane sme ho nenašli, tak už ma došla trpezlivosť a išli sme za 300 :-)

Dobrú noc a tešíme sa na zajtra…