Kazaň 2015: prvý deň naostro (the first day for real)


Waking up, eating breakfast, quick packing of baggage, calling the taxi and heading to work… :-)

An interesting thing is that in the morning taxi costs 140 to 170 rubles and in the evening much more. Today after the finals it went up to 800 :-) The same route with one slight difference – in the evening we don’t take the taxi through hotel.

In the morning I wanted to change Peter’s e-tickets for cute real ones but I shouldn’t have done that. Eventually I managed to do it but it took about 20 minutes :-)


Ráno budíček, raňajky, rýchlo pobaliť bagáž, zavolať taxík a do práce… :-)

Inak je zaujímavé, že ráno stojí taxík 140-170 rubľov a poobede vždy viac, dnes po skončení finále boli aj takí, ktorí si dokázali zapýtať aj 800 :-) Tá istá trasa, akurát jediný rozdiel – poobede si taxík neberieme cez hotel.

Chcel som ráno ešte Peťovi vymeniť e-tickety za pekné, poriadne lístky, ale to som nemal robiť. Nakoniec sa to síce podarilo, ale trvalo to asi 20 minút :-)

In the Arena, I rushed to the press centre, unpacked my largest piece of equipment (lens) and left the case in the locker, put on my bib and went straight to the pool.

When I look back I see that I picked a very good spot. Near the start but not in the same level, a bit further, right behind FINA photographers where I could watch these professionals and catch some useful tricks from them. They were really good :-) I was especially interested in shots under water but also in their methods and technique.

V Aréne rýchlo do press centra, vybaliť najväčší kornútok (objektív) a odložiť obal do skrinky, obliecť vestičku a šup na pľac.

Ked to tak spätne hodnotím, vôbec som si nevybral zlé miesto. Pri štarte, ale nie v jednej úrovni, ale o kúsok ďalej, priamo za FINA fotografmi – mohol som odkukávať aj ich grify. Dobre im to išlo :-) Zaujímavé boli hlavne zábery spod vody, ale aj celkovo ich spôsob práce.

Three of our swimmers have swum today – Katka Listopadova, Riso Nagy and Tomas Klobucnik. I took some photos of them… It’s a shame they didn’t make it further but it wasn’t their last chance…
Dnes plávali traja naši plavci – Katka Listopadová, Rišo Nagy a Tomáš Klobučník. Tak som ich trošku pofotil…Škoda len, že sa nedostali ďalej, ale veď ešte bude šanca…

Today we could also see some well-known swimmers so there was a lot to admire.

After the end of the morning session we went quickly back to the hotel. Peter went to the gym and I sat to the computer. It takes a while to adjust a photo…

We didn’t catch the beginning of the afternoon session, I was just finishing work on photos of our swimmers. Even though I tried I didn’t manage it in time. I posted them on web in the evening :-) We didn’t see Sarah Sjostrom breaking World record in 100m butterfly, we just “heard”… Because when something happens, the whole Arena roars. It’s not just usual noise but real uproar. Naturally it occurs mainly when a home swimmer is in the pool. The noise reached maximum in the evening in the finals of men’s freestyle 4x100m relay when home swimmers were beaten by France. It seemed like if it lasted a little bit longer the Arena might have fallen. I know, I exaggerate a bit :-)

Plávali dnes aj zvučné svetové plavecké mená, takže pozerať bolo stále čo.

Po skončení doobednej časti sme sa rýchlo vrátili na hotel, Peťo si dal posilňovňu a ja som sa posadil za počítač. Ono to chvíľu trvá, kým sa fotka upraví…

Začiatok poobedia sme nestihli, finišoval som foto našich plavcov. Aj tak som to nestihol a išli na web až večer, ale snažil som sa :-) Svetový rekord na 100m motýlik Sarah Sjostrom sme nevideli, iba “počuli”… Keď sa niečo totiž deje, tak celá Aréna buráca. Nie len tak buráca, ale buráca naozaj. Pochopiteľne hlavne vtedy, keď je vo vode nejaký domáci plavec alebo plavkyňa. Vrchol bol dnes vo finále štafety 4x 100m voľný spôsob muži, keď domácich plavcov nakoniec zdolali francúzi, ale ešte chvíľu a Aréna by snáď možno aj spadla. Hej, hej, trochu preháňam :-)

Such lovely girls were handing out the medals…
Takéto páradne dievčatá odovzdávali medaile…

What else happened today?
I can’t think of anything, or I could but I’m too tired to think…

Good night :-)

No a čo ešte z dneška?
Už ma nič nenapadá, teda vlastne aj by napadlo, ale už sa mi žiada zaľahnúť do postele.

Dobrú noc :-)

 

Leave a Reply