Kazaň 2015: deň pred začiatkom (the day before the start)


Today, it has happened a lot…

Half an hour after midnight we left nighttime Vienna successfully with Aeroflot Company just to land on one of the runways of Moscow airport Sheremetyevo more than two hours later. For an hour I kept one customs officer busy while importing my photographic equipment into Russia. I still think we made a good deal :-)
But I won’t know for sure until leaving Russia.

Waiting for international flight to Kazan felt like waiting on a bus station in Slovakia. People everywhere you look, rush, flights alternating as on a treadmill, people lying on seats curled up around their baggage, in better case around their relatives :-)


Dnes sa toho udialo celkom dosť…

Polhodinu po polnoci sme so strýčkom Aeroflotom úspešne opustili nočnú Viedeň, aby sme po trochu viac ako dvoch hodinách pristáli na jednej z dráh moskovského letiska Šeremetjevo. Asi hodinu som zamestnával colníka, keď som na import do Ruska prihlasoval svoju techniku na fotenie. Ešte stále si myslím, že sme sa nakoniec dohovorili :-)
To sa ale ukáže až keď budeme Rusko opúšťať…

Pri čakaní na vnútroštátny let do Kazane, som si pripadal ako na slovenskej autobusovej stanici. Všade kopec ľudí, zhon, lety sa gate-och sa striedali ako na bežiiacom páse a ľudia spali na sedadlách skrútení okolo svojej batožiny, v lepšom prípade okolo svojich príbuzných :-)

Eventually we flew to Kazan for about an hour with smaller but newer type of airplane Sukhoi Superjet. I don’t remember much from this flight, I tried to sleep but it didn’t quite work because there was compulsory refreshment :-) Aeroflot was very hospitable.

When we were getting off the plane and handling formalities we could feel, opposite to Moscow, that we were in a city where World Championships is taking place.

Nakoniec sme sa ale dočkali a ďalšiu zhruba hodinku sme leteli do Kazane síce menším, ale zato omnoho novším strojom typu Suchoi Superjet. Z tohto letu si moc nepamätám, pokúšal som sa spať, úplne mi to ale nevyšlo, bolo sa treba povinne napiť a najesť :-) Aeroflot bol pohostinný.

V Kazani už pri vystupovaní z lietadla a ďalej aj pri postupnom vybavovaní formalít bolo na rozdiel od Moskvy cítiť, že sme v meste, v ktorom sa konajú MS.

The feeling got even stronger when we saw friendly and easy-going people welcoming participants of World Championships. We ended up in bus for participants heading to their accommodation. There were only two of us and three Chinese people. During the ride every few meters we could see advertisement for World Championships, from small posters to huge billboards.

When our fellow passengers got off the bus I brushed up my knowledge of Russian language. The result, besides good chat, was short city tour just for the two of us. Thanks, Kazan is a beautiful city :-)

Tento môj pozitívny pocit zavŕšili usmievaví a vtipní ľudia vítajúci účastníkov MS. Skončili sme v autobuse rozvážajúcom účastníkov MS na ubytovanie. Autobus bol zaplnený nami dvoma a ešte ďalšími troma číňanmi. Počas cesty sme mali možnosť vidieť každú chvíľu pri ceste reklamy na MS, od malých plôch až po veľké bilboardy.

Keď vystúpili naši spolucestujúci, oprášil som svoju ruštinu a výsledkom okrem družnej debaty bola aj zrýchlená prehliadka mesta špeciálne pre naše 2-členné publikum. Ďakujeme, Kazaň je pekné mesto :-)

Check in and hurry to the Arena…
Right before the entrance, there was a security check.
Ubytovať sa a hajde do Arény…
Hneď pred vstupom bezpečnostná prehliadka…

Inside I headed straight to accreditation centre to pick up my long-awaited accreditation card :-)
From there I had access to all doors with media sign. With courage I went to press centre and photographers room. I had to find out where a photographer like me could move :-)

I got my first bib and it seemed like it was all I could have done for the day :-)

Za vstupom už ale len priama cesta do akreditačného centra po svoju vysnívanú akreditačnú kartičku :-)
Odtiaľ už s otvorenými dverami všade, kde je napísané Média, rezko a smelo do press centra a do photographer’s room. Bolo treba zistiť a pochopiť, kde sa fotograf ako ja, môže na MS pohybovať :-)

Dostal som svoju prvú fotovestu a mohlo by sa zdať, že týmto by sa môj dnešný deň mohol aj skončiť :-)

It was also necessary to learn what to do the next day so I stayed in Arena for a while. I took part in compulsory photographers briefing. Again I tried to find out everything necessary. I wasn’t successful this time either so I requested personal briefing :-)

We’ll see tomorrow if it was worth it.
At least a photo from Arena for today…

Bolo ale treba ešte zistiť, ako to zajtra bude, a tak som sa po Aréne trochu pomotal. Nasledoval povinný Photographers briefing. Opäť som sa snažil zistiť to, čo som potreboval. Nepodarilo sa úplne ani tentokrát, a tak som si vyžiadal individuálnu inštruktáž :-)

No a zajtra uvidíme, či padla na úrodnú pôdu.
Dnes zatiaľ aspoň foto, ako v Aréne vyzeralo…

And small bonus to end with… :-)
A malý bonus na záver… :-)

 

Leave a Reply