Budapešť 2017: skoky (diving)


Not much have happened today, so this small report will be quite brief :-)

After breakfast, I managed to explain to the receptionist that air conditioner should primarily serve for cooling and if it only blows, it’s not enough. They even found a new room for me. It’s smaller with the view over the yard but it’s cooler. So, the big moving began :-)

I worked on my photos from yesterday, posted my first report and went straight to the Arena. It was raining, hot and sticky weather…

In the Arena, I took photos of the pool during 3m diving so Mirko would see they let me inside :-)


Dnes bol relatívny pokoj a tak aj tento reportík bude pomerne krátky :-)

Po raňajkách sa mi podarilo pánovi na recepcii vysvetliť, že klimatizácia je spravidla na chladenie a keď iba fúka, tak to nie je okej. Našla sa dokonca pre mňa aj nová izba. Menšia, otočená do dvora, ale chladnejšia. A tak nastalo veľké sťahovanie :-)

Spracoval som zopár foto zo včera, postol prvý príspevok a hajde do arény.
Pršalo a bolo teplo a dusno..

V aréne som počas skokov z 3m pofotil bazén, nech Mirko vidí, že ma pustili aj dnu :-)

I met Mike Lewis, a professional from the US and basically a colleague from SwimSwam.

Lunch… it’s nice of the organizer and not quite usual that all pressmen and photographers have beside common refreshment also a lunch and it’s on Duna boat.

Stretol som aj Mika Lewisa, profíka z U.S. a v podstate môjho kolegu zo SwimSwam.

Obed… Je od organizátora pekné a vôbec nie obvyklé, že všetci novinári a fotografi majú okrem bežného občerstvenia aj obedy, a to na Duna boate.

After the lunch, I wanted to head back but Tino lured me into shooting 10m diving.
So, I tried and I even sent two photos to daily competition for the photo of the day. Maybe no one will send any and I will be the winner :-)
Po obede som už aj chcel ísť preč, keď ma Tino navnadil na skoky z 10m.
Tak som skúsil a dve fotky som ešte poslal aj do dennej súťaže o najlepšie foto. Možno nikto nič nepošle a ja vyhrám :-)

 

Today, it was more or less a trial run. Tomorrow in the morning, there is a photo briefing and then it’s starting for real…
Dnes to bola viacmenej taká skúška, zajtra ma ráno čaká foto briefing a potom to bude už naostro…

I am writing this report on my way to the hotel and suddenly I hear ‘Népliget’, which is my cue to get off :-)
I managed to finish it :-)

See you tomorrow…

Cestou na hotel píšem tento príspevok, keď sa zrazu ozvalo “Népliget”, čo bola moja výstupná stanica :-)
Stihol som to :-)

Ahojte zajtra…

3 Comments

  1. Peter
    23. July 2017 at 10:50 — Reply

    Za mna vyhrala ta tretia fotka

  2. Jakub
    24. July 2017 at 0:56 — Reply

    Velmi dobre fotky :)

Leave a Reply