Budapešť 2017: High diving


I wake up in the morning later than I have hoped. I hurry into the Arena but still come only 10 minutes before it starts. An inspector have checked me in the metro and fortunately, a glance at my accreditation card was all he needed.

Today, Andrea is the only Slovak swimming. Where did her hand go? :-)


Ráno vstávam neskôr, než som chcel. Ponáhľam sa do Arény, no aj tak prichádzam až 10 minút pred začiatkom. V metre ma ešte stihol skontrolovať revízor, stačil mu našťastie ale iba rýchly pohľad na akreditačku.

Dnes pláva zo Slovákov iba Aďa. Kde jej zmizla ručička? :-)

During the break, I can see that some colleagues are tired.
They sleep in the photographer’s room on the table and few even by the pool on their spots.

I get a tip from Miro Nowak to go shoot high diving and even though I’m not all for we head there with my colleague Sidorjak after lunch. We are taking a boat on the river Danube in front of the parliament, which adds unique background to the photos. The clouds make the dramatic atmosphere complete.
However, after a while, they are sending us away, it’s not the right day for shooting yet.

Cez prestávku už na niektorých kolegoch vidno únavu, spia vo fotoroome na stole alebo niektorí aj pri bazéne na fotopostoch.

Od Mira Nowaka dostávam tip na high diving a aj keď sa mi moc nechce, tak tam vyrážame po obede s kolegom Sidorjákom. Vezieme sa loďou po Dunaji popred parlament, ktorý vytvára jedinečné pozadie aj pre fotky. Dramatickú atmosféru dotvárajú mraky.
Po chvíli nás ale vyhadzujú, dnes ešte nie je ten správny deň na fotenie.

DSC_1415

The atmosphere in the campus is great.
When I compare it with Kazan where souvenirs were sold in around 10 stands, there are only two here.
Atmosféra v celom areáli je výborná.
Oproti Kazani, kde sa suveníry predávali snáď aj v 10-tich stánkoch, tu sú iba dva.

They are already promoting World Championships 2019.
But I’m not sure whether I’ll go to Korea :-)
Propagujú sa už aj MS 2019.
No ale neviem, či pôjdem do Kórei :-)

I’m prepared for the finals, I’m shooting mainly winner’s emotions and sending…
Na finále som pripravený, fotím hlavne emócie víťazov a posielam…

Yuliya have wiped the floor with everybody today :-)
Júlia to dnes všetkým pekne natrela :-)

There are friends in the audience watching and we all say hi to Mirko at home :-)
Z hľadiska sa na to pozerajú aj kamaráti a všetci pozdravujeme Mirka domov :-)

In the evening, I have a beer at the hotel, work on few photos of Andrea and fall asleep.
I’m done.
Večer si dávam na hoteli pivo, robím zopár Adiných foto a zaspávam.
Som k.o.

3 Comments

  1. Mirko
    29. July 2017 at 2:48 — Reply

    Mirko ďakuje a pozdravuje všetkých v Budapešti :-)

  2. Peter
    29. July 2017 at 13:55 — Reply

    A mna nik nepozdravi… Tak si sa chcel ist pozriet.

Leave a Reply