Budapešť 2017: cvak, cvak, cvak, cvak (click, click, click, click)


It’s always the same for breakfast; the only thing that is changing are the guests. Italians have replaced Indians and the Japanese :-)

I’m getting on the train in the underground after the jingle and as I sit down I write a report from the previous day.
I usually manage to write it during the journey.

In the photographer’s room, I book positions for shooting by the pool but right away, I’m letting one of them to my colleague, who was left with none.
So Simona Baumrtova can have nice pics too :-)

I cannot tell one day from another anymore and even though I finally know the system, it’s basically still the same. And the creativity fades away :-(
Click, click, click and again click, click, click… :-)

Already in the first heat, there is a false start. Fellow doesn’t have a good day.


Na raňajky je stále to isté a mení sa len osadenstvo hotela. Po Indoch a Japoncoch sú to najnovšie Taliani :-)

Do metra naskakujem už po zvučke, sadám si a píšem report za predchádzajúci deň.
Cestou metrom to tak akurát spravidla stihnem.

Vo fotoroome si objednávam pozície na fotenie pri bazéne a vzápätí jednu z nich púšťam kolegovi, na ktorého už voľná nevyšla.
Nech má Simča Baumrtová pekné foto :-)

Už sa mi tie dni zlievajú a aj keď už v tom nachádzam systém, je to v podstate stále dokola to isté. A kreativita ide do hája :-(
Cvak, cvak, cvak a zase cvak, cvak, cvak… :-)

Hneď prvá rozplavba a predčasný odskok. Chalan nemá dnes svoj deň.

Barbora swam 50m butterfly. I didn’t have much chance to shoot her in the water.
Fortunately, I asked her in advance if she could smile for me. And she did :-)
Baška plávala motýlik 50m. Moc šancí na foto z vody som teda nemal.
Ešte že som ju dopredu poprosil, aby skúsila vykúzliť úsmev. A podarilo sa :-)

Karolina, that’s a different story :-)
She is constantly hidden behind the flags :-) , but I took a nice pic of her on the start.
To taká Kaja, to je iné kafe :-) Furt sa mi schovávala za vlajočky :-)
Ale na štarte sa mi vydarila…

I found two other Slovaks in the audience.
Can you recognize them? :-)
V hľadisku som našiel dvoch ďalších našich.
Spozná ich niekto? :-)

I’ve got an invitation for the closing ceremony today.
I haven’t been on such an event yet but since I’m already here…
It takes place at night on Sunday.
Dnes mi prišla pozvánka na zatvárací ceremoniál.
Ešte som na takom nebol a keď už som tu…
Bude to v nedeľu v noci.

Lunch was delicious, especially some kind of creamy green pea soup, that was quite something.

During the break, there is a volunteer race taking place in the Arena. Nice :-)

Obed bol dnes výborný, hlavne také nejaká krémová hrášková polievka, tá bola fakt super.

V Aréne cez prestávku prebieha “volunteer race”. Milé :-)

During the finals, the atmosphere is amazing again…
Na finále atmosféra opäť výborná…

Sarah has even been petted :-) and I found a new view for shooting the medallists.
Sarah aj vyhladkali :-) a ja som si našiel nový pohľad na fotenie medailistov.

I even got to sing a bit. Russian anthem :-) even three times :-)
No a dokonca som si aj zaspieval. Ruskú hymnu :-) a dokonca trikrát :-)

The evening is a routine.
I post the report on the blog at 2 AM and hurry to bed :-)
Večer už len klasika, o druhej ráno postujem príspevok na blog a mažem pod perinu :-)

Leave a Reply