About me


Me as a photographer?

I have been taking photos of swimming since 2012. It started on Slovak Summer Championships of younger pupils, where I decided that I wouldn’t be just a parent cheering for my son, but I would try to take a picture of his achievement. It was a small step from there to photos of his swimming group, than his home swimming team Nereus Zilina and gradually to taking photos on swimming meetings and Championships for Slovak Swimming Federation.

In 2014 I tried to be an amateur press photographer on European Championships in Berlin. I really liked that experience, so I got ready even better for World Championships in 2015 in Kazan and for European Championships in 2016 in London. Besides photos of Slovak and Czech swimmers I made photos for SwimSwam.com, the biggest swimming website in the world. My photographs were used on SwimSwam.com in dozens of articles.

And I wrote few articles about swimming in Slovakia by myself, too :-)


Ja ako fotograf?

Plávanie fotím od roku 2012. Boli to Letné majstrovstvá Slovenskej republiky mladších žiakov, na ktorých som si povedal, že nebudem len rodičom, ktorý sa pozerá na svojho syna, ale skúsim ho pri jeho výkone aj vyfotiť. Od fotografii syna bol potom už len krôčik ku fotografiám jeho plaveckej skupiny, domovského plaveckého klubu Nereus Žilina a postupne ku fotografovaniu plaveckých pretekov a Majstrovstiev pre Slovenskú plaveckú federáciu.

V roku 2014 som si ako fotoreportér amatér vyskúšal fotenie na ME v Berlíne. Táto skúsenosť mi zachutila a na MS do Kazane 2015 a na ME do Londýna 2016 som sa už pripravil lepšie. Okrem fotografií slovenskej a českej reprezentácie som pripravil aj fotografie pre SwimSwam.com, najväčší svetový plavecký portál. Moje fotografie boli na SwimSwam.com použité už v desiatkach článkov.

A zopár článkov zo slovenského plaveckého prostredia som dokonca aj sám napísal :-)

(In Kazan 2015)
(V Kazani 2015)
My photos appear regularly on websites of swimming teams, in newspapers and magazines and on online websites.

I am a member of The Slovak Syndicate of Journalists (SSN), international organization of sport jounalists International Sports Press Association (AIPS) and a member of Association of Slovak photographers (ZSF) too.

Since 2016 I am SwimSwam European chief photographer.


I live with my family near Zilina in Slovakia, Europe. Both of my sons are active swimmers and they have a full support of their parents :-)

Moje fotografie sa objavujú pravidelne na internetových stránkach plaveckých klubov, v tlačených novinách a časopisoch a na online informačných portáloch.

Som členom Slovenského syndikátu novinárov, medzinárodnej organizácie športových novinárov International Sports Press Association (AIPS) a taktiež aj Zväzu slovenských fotografov.

Od roku 2016 som SwimSwam European chief photographer.


Spolu s rodinou žijem neďaleko Žiliny na Slovensku v Európe. Obidvaja moji synovia sú aktívni plavci a majú plnú podporu rodičov :-)

(There it began: my son Peter, 2nd from right side, with Slovak Olympian Martina Moravcova, Slovak Summer Championships Sturovo 2012)
(Tu to začalo: môj syn Peťo, druhý sprava, so slovenskou olympioničkou Martinou Moravcovou, Letné majstrovstvá SR Štúrovo 2012)