About me


Me as a photographer?

I have been taking photos of swimming since 2012. It started on Slovak Summer Championships of younger pupils, where I decided that I wouldn’t be just a parent cheering for my son, but I would try to take a picture of his achievement. It was a small step from there to photos of his swimming group, than his home swimming team Nereus Zilina and gradually to taking photos on swimming meetings and Championships for Slovak Swimming Federation.

In 2014, I tried being an amateur press photographer at the European Championships in Berlin. I came to like it and since then, I’ve been a photographer on several top events – World Championships in Kazan in 2015, European Championships in London in 2016 and latest World Championships in Budapest in 2017. Besides photos of Slovak swimmers, I took photos for SwimSwam.com, the biggest swimming website in the world. They used my shots in their articles many times.

Besides pool swimming, I am also a photographer of open water swimming, synchronized swimming, triathlon and occasionally also water polo and diving.


Ja ako fotograf?

Plávanie fotím od roku 2012. Boli to Letné majstrovstvá Slovenskej republiky mladších žiakov, na ktorých som si povedal, že nebudem len rodičom, ktorý sa pozerá na svojho syna, ale skúsim ho pri jeho výkone aj vyfotiť. Od fotografii syna bol potom už len krôčik ku fotografiám jeho plaveckej skupiny, domovského plaveckého klubu Nereus Žilina a postupne ku fotografovaniu plaveckých pretekov a Majstrovstiev pre Slovenskú plaveckú federáciu.

V roku 2014 som si ako fotoreportér amatér vyskúšal fotenie na ME v Berlíne. Táto skúsenosť mi zachutila a odvtedy som z vrcholných podujatí fotografoval na MS v Kazani 2015, ME v Londýne 2016 a taktiež na posledných MS 2017 v Budapešti. Okrem fotografií slovenskej reprezentácie fotografujem aj pre SwimSwam.com, najväčší svetový plavecký portál, na ktorom boli moje fotografie použité už v stovkách článkov.

Okrem bazénového plávania fotografujem aj plávanie na otvorenej vode, synchronizované plávanie, triatlon a príležitostne aj vodné pólo a skoky do vody.

(In Kazan 2015)
(V Kazani 2015)
My photos appear regularly on websites of swimming teams, in newspapers and magazines and on online websites.

I am a member of The Slovak Syndicate of Journalists (SSN), international organization of sport jounalists International Sports Press Association (AIPS) and a member of Association of Slovak photographers (ZSF) too.

Since 2016 I am SwimSwam European chief photographer.


I live with my family near Zilina in Slovakia, Europe. Both of my sons are swimmers. However, the older one already wrapped up his swimming career while the younger one is still an active swimmer :-)

Moje fotografie sa objavujú pravidelne na internetových stránkach plaveckých klubov, v tlačených novinách a časopisoch a na online informačných portáloch.

Som členom Slovenského syndikátu novinárov, medzinárodnej organizácie športových novinárov International Sports Press Association (AIPS) a taktiež aj Zväzu slovenských fotografov.

Od roku 2016 som SwimSwam European chief photographer.


Spolu s rodinou žijem neďaleko Žiliny na Slovensku v Európe. Obidvaja moji synovia sú plavci, starší už svoju plaveckú kariéru ukončil, mladší je stále aktívny :-)

(There it began: my son Peter, 2nd from right side, with Slovak Olympian Martina Moravcova, Slovak Summer Championships Sturovo 2012)
(Tu to začalo: môj syn Peťo, druhý sprava, so slovenskou olympioničkou Martinou Moravcovou, Letné majstrovstvá SR Štúrovo 2012)